do vọng gác Chân Tiền Đồn phụ trách

Nghe nhạc: "Chiến Sĩ Vô Danh"

 

1.

Làm sao tôi có thể copy nhạc từ điã nhạc CD  vào máy computer trong những dạng mp3 hay wma, v.v...

2.

Làm sao tôi có thể chép nhạc có dạng mp3 từ máy computer ra dĩa CD hay DVD (How to create a 'mp3 CD/DVD' disc) ?

3.

 

4.

 
  ... và còn nhiều nũa sẽ lần lượt trình bày