Nghe nhạc: "Anh Vẫn Mơ Một Ngày Về"

TÔN CHỈ
 
Chúng tôi, các cựu Sinh Viên Sĩ Quan khoá 30 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, hiện sinh sống và cư trú rải rác khắp thế giới, qua trang nhà mang tên www.khoa30.com thiết lập một điểm hội ngộ thân hữu cho toàn khoá. Do vậy, chủ trương của chúng tôi là :
 
  • Tôn trọng và cổ võ sự đoàn kết nội bộ.

  • Đề cao và phát triển truyền thống tương thân tương trợ.

  • Tự giác - tự nguyện cùng san sẻ nhiệm vụ trên căn bản luân phiên và tuần tự

  • Tự chỉ huy bằng lòng tương kính và tình bạn keo sơn - gắn bó.

  • Tự minh định là một phần tử trong tập thể cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.

  • Duy trì và phát huy những truyền thống cao quý và hào hùng từ Trường Mẹ.

  • Tuân hành Nội Quy của Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.

  • www.khoa30.com là trang nhà chính thức duy nhất của chúng tôi.

 

Mặc dù mang sắc thái như một cơ quan ngôn luận, các dữ liệu từ www.khoa30.com  không nhất thiết cần được xem là phản ảnh đến từ tư tưởng, lập trường và tiếng nói chung của khoá 30 hoặc Ban Thiết Trí-Biên Tập. Bằng nỗ lực, khả năng và trong tinh thần trên, các tiết mục của chúng tôi chỉ nhằm đem lại sự tiện ích và thoải mái đến mọi độc giả.

Trân trọng,

 

Khoá 30 - Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam